Blog powered by Typepad

karibiens kök

Statcounter


« Varje dag | Main | Avgrunden »

maj 04, 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

den blyga

Mil efter mil...
Inte trodde jag att det var det som var livet!
Skämt åsido.

Detta är ju ett tema som prägla(r)t mitt och andra trettiotalisters liv!
Vi är ju en gynnad generation, uppvuxna som vi är med depression, krig, ransoneringar you name it.

Vi kunde inte leva som grekerna de senaste 15 åren
UTAN
här gällde mr Micawbers livserfarenheter:
"Twenty pounds ought and six" or £20/0/6d is six pence more than twenty pounds. A similar expression in dollars might be, "Annual income, $10,000, expenditure $9,999, result happiness; annual income $10,000, expenditure $10,001, result misery."
Att spara när man inte är absolut tvungen är ganska nöjsamt - jag har en kategori på min blogg som heter HIP=Håll i pengarna!
I detta syfte har jag noga följt priset på bensin.

Redan vid folkomröstningen mot kärnkraft ansåg jag mig förstå att "försurningen"(dvs fossila bränslen och dess effekter) som då var den aktuella problematiken var VÄRRE på sikt än risken, i Sverige! med dess skickliga ansvarfulla tekniker, för en härdsmälta.

Den gamla nedärvda HIP:metoden dög gott för övrigt - Take care of the pence, the pounds will take care of themselves! stod det i min Engelska grammatik på fyrtiotalet
OCH
Nu har ju den metoden plötsligt upphöjts till den smartaste!

Helt naturligt har ju det här med bensinprisets skenande påverkat min livsstil
LÄTT som en plätt för en pensionär.
Jag förstår också ditt behov av trygghet, en fredad zon och ett flyktmedel
Själv är jag ju lyckligt lottad - jag har bara 200 m ner till Öresund där strandpromenader i alla väder, vid alla årstider har samma funktion - ju sämre väder desto mera får jag vara själv.
Och inte kostar det ett öre i bensin.

Jag vet ju inte hur du bor - men har du inte något strövområde i närheten - där du kan muta in din runda ? - Frisk luft, naturen och motion är en lisa för själen...


The comments to this entry are closed.