Blog powered by Typepad

karibiens kök

Statcounter


« Ingen jävla mors dag | Main | Dagen-läsarna gör mig mörkrädd »

mars 08, 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Ulf Häger

Tror inte på Gud eller mening, mer än den personligt upplevda; mitt liv är mitt eget ansvar. Min moral likaså. Samtidigt finns det mycket som jag inte förstår: Mitt medvetande, hur är det möjligt? Mysteriet förgyller min dag. Något liv efter detta tror jag inte heller på, men absolut säker är jag inte. Det är jag sällan. Sanningen tycks vara en medlöpare. Talen blir flera operativa.

The comments to this entry are closed.