Blog powered by Typepad

karibiens kök

Statcounter


« Mask på, mask av | Main | Ingen jävla mors dag »

mars 08, 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

wettexvärlden

Och där fick du sitta utan någon. Din stackare.

Sorry att det är sent på, men jag skickar all världens kramar till dig. Kanske du kan spara någon och ta fram när du behöver.

karibien

Jag lovar att spara några kramar för kommande behov, man kan ju inte räkna med att det ska finnas någon som kommer springande som en räddande ängel precis när man behöver ;)

Förresten får du en famn full med kramar tillbaks. Det finns säkert en och annan motig ombytesvädersdag då du behöver en extra. Sköt om dig.

/k - som släpat näsa upp till skoplösen iallafall

The comments to this entry are closed.