Blog powered by Typepad

karibiens kök

Statcounter


« Bemött eller bortstött | Main | På kurs med twitter »

februari 08, 2010

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Sargoth

Principen om att aldrig förhandla med terrorister följer samma mönster. Den sätter i samtliga fall sig själv före om huruvida terroristerna kallblodigt avrättar gisslan eller inte; att en enda gång, av vilken anledning som helst, hur humanitär den än är, tumma på denna princip leder bara till att fler situationer av samma typ uppstår.

Tråden har nu växt sig till att bli hela 150 kommentarer lång. Det är onekligen en engagerande fråga, det här med principer. Förhoppningsvis pågår den i 150 år till - om inte annat så av principskäl. ;)

karibien

Visst är det svårt att välja mellan principer i allmänhet och humanitära skäl i specifika fall. Rätt omöjligt, ibland.

Fast just i det här fallet med mobilpejling tycker jag att det borde kunna räcka med att konsumenter informeras om vad det betyder att deras telefon inte är avstängd utan i standbyläge - och bra regler om vem som får använda funktionen och i vilka fall

The comments to this entry are closed.