Blog powered by Typepad

karibiens kök

Statcounter


« Karibien according to Metallica | Main | Borde »

december 11, 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Joshua_Tree

Personligen tycker jag att opartiskhetskravet känns lite gammeldags och inskränkande på åsiktsfriheten. Jag har inga problem med journalister som har en åsikt och är partiska, så länge det är öppet så att vi vet hur vi ska tolka rapporteringen och så länge vi har ett öppet informationssamhälle där andras bild av samma saker tillåts. Som det är nu går alla runt och låtsas att de är opartiska, men ingen är det och nog lär det påverka slutresultatet ändå? Bättre då att "jävställningen" är öppen och ärlig. Det är min, mycket förenklade, åsikt i frågan.

karibien

Jo det är väl så jag också ser det, att vi går runt och låtsas vara opartiska. Ingen människa är en öde ö. Det är klart att man har en massa åsikter, fördomar och gud vet vad som man är mer eller mindre medveten om.

Problemet med en innehållsdeklation/jävsförklaring är isåfall vad man ska ta med. Röstar rött/blått/grönt/lila? Bor i villa/bostads-/hyresrätt? Bil eller buss? Ensamstående eller partner? Uppvuxen i arbetarklass eller akademikerhem? Varit arbetslös nån gång? Studerat på högskola? Sökt försörjningsstöd? Betalat privat sjukvårdförsäkring? Engagerad i förening? Det blir väldigt snabbt en helt oöverskådlig lista.

Då tror jag mer på öppenhet om vilka metoder vi använder, att vi är professionella och kan hantera ämnen och intervjupersoner så att våra åsikter inte skiner igenom.

Jacob

Du har fått mitt och allmänhetens förtroende att sammanställa och framföra nyheter och politisk bevakning. Självklart ska du då inte på något vis uttrycka personliga åsikter. Det skadar hela journalistikens förtroende och urvattnar med tiden den politiska debatten. Du har ett samhällsuppdrag, vilket du bör förstå. Vi - du och jag - är narcissister, liksom alla i vår generation. Och just därför måste vi försöka sluta att älska oss själva så mycket och fokusera på något större än att i alla ögonblick uttrycka "oss själva", vad fan nu det är!

karibien

Hej Jacob, förlåt att svaret dröjde

Jag är lite osäker hur du menar - hela poängen i mitt resonemang är att jag och mina kollegor i public service naturligtvis ska sammanställa och framföra nyheter och politisk bevakning på ett opartiskt sätt.

Frågan är, menar du att jag inte får uttrycka några personliga åsikter där - eller över huvud taget?

På vilket sätt menar du att det skulle skada journalistikens förtroende och urvattna den politiska debatten om jag på min fritid till exempel går på en seminariedag som näringslivet håller i, går med i en demonstration för generösare asylrätt eller bloggar om FRA-lag och datalagringsdirektiv?

Alla jag känner som jobbar med nyheter är ju samhällsintresserade, politiskt insatta, tycker att det är viktigt att belysa vad som händer i samhället så att medborgarna kan säga sin mening innan beslutet är klubbat. Vi, jag, har inte valt jobbet för bli "något inom media" eller för att använda radion för att torgföra våra egna åsikter och egon.

Det jag vill diskutera är opartiskhet utanför jobbet. Jag skulle önska att publiken, radioledningen och de politiska beslutsfattarna hade förtroende för att jag kan fortsätta mitt samhällsengagemang utanför arbetsplatsen på ett synligare vis - och ändå prestera professionella opartiska nyheter när jag är på jobbet.

The comments to this entry are closed.