Blog powered by Typepad

karibiens kök

Statcounter


« Varför pratar vi inte om självmord? | Main | Awkward »

augusti 19, 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

den blyga

Ja,JIUST! (Som de sa´i telefon i Örebro när de ringde till akuten 1959 när jag var ung vikarierande och la´ut texten om orsak och verkan)

Jag har ju sluppit det kraftödande depressiva inslaget i sorgen - mera förundrats över, under fasen kring begravningen med 20 övernattande och 39 på gravölet, hur man i livskriser kan mobilisera frustande krafter!

Musik, sång och dans ÄR livgivande... Unna dig det.

The comments to this entry are closed.