Blog powered by Typepad

karibiens kök

Statcounter


« Lifeblog-post | Main | Mörk materia & kohandel »

juni 13, 2008

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Joshua_Tree

Jag förstår men förstår ändå inte. Jag förstår att riksdagsledamöterna litar sina utskott, även om det vid det här laget borde stå klart att utskotten för dem bakom ljuset. Men det är just den biten jag inte förstår: Någonstans har någon fått för sig att det här är en ypperlig idé, och denne någon har uppenbarligen ett oändligt stort inflytande. Jag kan inte tänka mig någon ledande politiker i Sverige med sådan makt. Och då kvarstår mörk materia. *frestas lite till* ;)

karibien

J,

Det blir värre, om man snackar utskottspolitik, kvittningssystem & partilinjer. Fast jag hann inte skriva mer innan middagen kallade. Jo, naturligtvis kan vem som helst rösta emot sitt partis officiella ståndpunkt. Problemet är bara att vederbörande får äta upp det sen. Nästa gång partiet vill ha gehör för sina synpunkter i fyrpartisamarbetet, gissa vilket parti som får ge sig? Och gissa vilken ledamot som alla vänder blickarna mot?
Jag vet inte vilken prestigefylld eller hjärtefråga centern har i kommande agenda, så påläst är jag inte, men det får fan vara nåt jäkligt viktigt om de säljer ut medborgarnas integritet & källskydd för det!
Samma resonemang oavsett parti förstås. Så vad kan vara viktigare? Mer mörk materia?

Joshua_Tree

Just centerns agerande är märkligast av de fyra regeringspartierna. Centern har haft väldigt hög svansföring vad gäller individuell frihet och integritet, och är dessutom starka förespråkare för ett utökat personval. Men när det väl gäller..?

karibien

Just centern har också en historia att våga tycka själv, att våga vara obekväm. Till exempel den nu i bloggvärlden sågade Åke Sandström är inte alls någon mes som gör som andra säger åt honom jämt. Han har faktiskt i andra frågor röstat efter eget samvete, mot partilinjen. Men just signalspaningslagen är uppenbarligen inte hans hjärtefråga och där litar han till sina rådgivare som försäkrat honom att det är ok att rösta ja.

Han liksom många andra riksdagsledamöter tycker att det är bra med opionsarbete, men att det denna gång kommer alldeles för sent. När utskottet väl tagit ställning är det i princip klart. Alltså borde ett framgångsrikt påverkansarbete siktat in sig på försvarsutskottet, tidigt.

Återstår att se om Federley m. fl. vill/vågar inte bara avstå från att rösta ja, utan också så obekväma att de röstar nej eller gult.

Jag måste fan läsa på vad regering & riksdag ska ta upp för frågor i nära framtid, frågor som centern inte vill falla undan för de andra tre inför.

Peter Ingestad

Signalspaningslagen. Jag känner inte till detaljerna. Får hålla mig till principen. Jag stödjer lagen. Den är nödvändig. Vi måste ha en förstklassig säkerhets- och underrättelsetjänst. Det är en bister nödvändighet. Den personliga integriteten får komma i andra hand.

Jag ställer inte alls upp på den våldsamma motreaktionen. Den är bara enögd. Ignorerar argumenten. Det är ansvarslöst. Det övertygar inte.

I själva verket går det inte långt nog. En effektiv underrättelse- och säkerhetstjänst, som alltså är av nöden, kräver informationsinsamlig i massiv skala. ALLT är relevant, och ALLT bör övervakas!

Självfallet handlar det inte blott om terrorhot. Det handlar om hot generellt.

Det finns en motsägelse i reaktionen. Dessa demokrater, som vill syna makten, vill själva osedda förbli. Vad är tanken? Varför inte ömsesidighetsglasnost?

Problemet är att reaktionen strängt taget inte bygger på en tanke överhuvud taget. Det är bara känslorna som styr.
'
Ledarskap behövs. Folklig tanklöshet får inte styra landet.

Den blinda opinionen måste köras över av en upplyst statsledning.

- Peter Ingestad

The comments to this entry are closed.